Olga MH


                                                                                  

Olgas resultat är markerat med rödfärgad text.


Nr Test
1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
 
1c KONTAKTHantering
 Avvisar med morrning och/eller bitförsök.  Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.  Accepterar hantering.  Accepterar. Svarar med kontaktbeteende  Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
 
2a LEK1
Leklust
 Leker inte.  Leker inte men visar intresse.  Startar långsamt, blir aktiv, leker.  Startar snabbt, leker aktivt.  Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
 
2b LEK1
Gripande
 Griper Inte.  Griper inte, nosar bara på föremålet.  Griper tveksamt eller med framtänderna.  Griper direkt med hela munnen.  Griper direkt, hugger föremålet i farten.
 
2c LEK1
Gripande och dragkamp
 Griper inte.  Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.  Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.  Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.  Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
 
3a FÖRFÖLJANDE  
 Startar inte.  Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.  Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 2:a försöket.  Startar inte.  Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.   Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 
3b GRIPANDE
 Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
 Griper inte. Nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
 2:a försöket.  Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
 Griper inte. Nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
 
4 AKTIVITET
 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.   Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.  Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.  Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
 
5a AVST.LEKIntresse
 Engageras inte av figuranten.  Kontroll, avbrott förekommer.  Intresserad, följer figuranten utan avbrott.  Intresserad. Vill iväg . Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.  
 
5b AVST.LEKHot/Agg
 Visar inga hotbeteenden.  Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.  Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.  Visar flera hotbeteenden under momentets första del.  Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
 
5c AVST.LEKNyfikenhet
 Går ej fram till figuranten.  Går fram när figuranten är aktiv på linjen.  Går fram till den dolda men talande figuranten.  Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.  Går fram till figuranten direkt utan hjälp.
 
5d AVST.LEKLeklust
 Visar inget intresse .  Leker inte, men visar intresse.  Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.  Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.  Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
 
5e AVST.LEKSamarbete
 Visar inget intresse .  Blir aktiv, men avbryter.  Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.  Är aktiv med figuranten. Visar även intresse med passiv figurant.  Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
 
6a ÖVERRASKN. Rädsla
 Stannar inte eller kort stopp.  Hukar sig och stannar.  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Flyr högst 5 meter.  Flyr mer än 5 meter.
 
6b ÖVERRASKN. Hot/Agg
 Visar inga hotbeteenden.  Visar enstaka hotbeteenden.  Visar flera hotbeteenden under längre tid.  Visar flera hotbeteenden och någon attack.  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
 
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet
 Går fram efter det att overallen lagts ned.
Alt. går inte fram.
 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt kallar på hunden.  Går fram till overallen när föraren står bredvid.  Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.  Går fram till overallen utan hjälp.
 
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla
 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.  Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.  Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.  Båge el. tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
 
6e ÖVERRASKN. Kvarstående Intresse
 Visar inget intresse.  Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.  Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.  Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.  Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
 
7a LJUDKÄNSL. Rädsla
 Stannar inte eller kort stopp.  Hukar sig och stannar.  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Flyr högst 5 meter.  Flyr mer än 5 meter.
 
7b LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
 Går inte fram.  Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.  Går fram till skramlet när föraren står brevid.  Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.  Går fram till skramlet utan hjälp.
 
7c LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.  Lite båge eller tempoväxling vin någon av passagerna.  Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.  Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
 
7d LJUDKÄNSL.
Kvarstående Intresse
 Visar inget intresse.  Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.  Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 2 tillfällen.  Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.  Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
 
8a SPÖKEN
Hot/agg.
 Visar inga hotbeteenden.  Visar enstaka hotbeteenden  Visar flera hotbeteenden under en längre tid.  Visar flera hotbeteenden och någon attack.  Visar hotbeteenden och flera attacker.
 
8b SPÖKEN
Kontroll
 Enstaka kontroll, därefter inget beteende. Alt. engagerar sig inte.  Tittar mot spökena då och då.  Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
 
8c SPÖKEN
Rädsla
 Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.  Uppehåller sig i huvudsak framför ellet bredvid föraren. Någon avståndreglering.  Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.  Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.  Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
 
8d SPÖKEN
Nyfikenhet
 Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid  Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.  Går fram till fig. när föraren står bredvid  Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.  Går fram till fig. utan hjälp.
 
8e SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
 Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid .  Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den .  Besvarar kontakten från figuranten.  Tar själv kontakt med figuranten.  Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.


9a LEK2
Leklust                
Leker inte.                    Leker inte, men                    visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv,                      leker. Startar snabbt, leker aktivt.                            Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.                     
9b LEK2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

Vi har 3 Berner Sennen hundar & 1 Cavalier King Charles Spaniel.

Maximilian som  är 9½ år,Olga som är 7 år. Sist och inte minst  så har vi Manne,en kille på 4½ år. Tricko som Cavalieren heter är 10 år.    

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)